Code 95

Code 95

vanaf 16 september 2009 is het verplicht voor elke Bus,Vrachtwagen chauffeur je Basiskwalificatie code 95 op je rijbewijs te hebben staan
de Basiskwalificatie code 95 bestaat uit 35 uur scholing hier voor heb je 5 jaar de tijd
daarom is het ook belangrijk dat je de Basiskwalificatie code 95 niet laat verlopen
de beste oplossing is 1 keer per jaar 1 cursus te volgen
je kan je aanmelden voor een dag cursus op een zaterdag in Lisse en Emmeloord of incompany
extra voordeel dat wij de code 95 bij kunnen houden zodat je niet te laat bent met je rijbewijs

De code 95 cursussen die Broekhofopleidingen kunnen verzorgen zijn:

 • Het Nieuwe rijden
 • Lading zekeren
 • VCA
 • Heftruck
 • EHBO
 • Digitale tachograaf
 • Actualis. kennis vakbekw chauffeur
Broekhofopleidingen zijn er mogelijk voor SOOB !!!!

Vrijstelling voor code 95

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.

 1. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 2. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
  – Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.
 3. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 4. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
  Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie.
 5. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 1. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
  De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:
  datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur.
  Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.
  Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50 km voertuigen besturen die:
  1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
  5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
  Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
  1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer wordenmgebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
  2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
  3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
Bron ILT

BroekhofOpleidingen
IJsselmeerlaan 102
8304 DC Emmeloord
info@cursus95.nl
0629255133

KVK 32159973
CBR 6496K5