De code95

Code 95 Cursus

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

Hoe krijgt u een code 95 op uw rijbewijs?

De code krijgt u door het behalen van de basiskwalificatie, kunt u de code 95 behalen doormiddel van het volgen van 35 uur nascholing.
Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u bij de gemeente de code 95 op uw rijbewijs laten zetten.
Om beroepschauffeur te blijven, moet u een geldige code 95 op uw rijbewijs hebben staan. Om uw code 95 te krijgen moet u 35 uur nascholing volgen.

De code 95 is vijf jaar geldig. Om kosten te besparen is het advies om één cursus van 7 uur per jaar te volgen.
BroekhofOpleidingen heeft daar voor diversen oplossingen en keuzen voor.
Bijvoorbeeld één dag van 7 uur cursus of twee dagdelen van 3,5 uur (overdag of in de avond) of een
e-Learning 4 uur zelf studie (thuis of op het werk) 3 uur klassikaal die kan ook overdag zijn of in de avond uren

Code95
Oom

Het aanbod van broekhofopleidingen is:

 

W01-1   Het nieuwe rijden
W02-1   Rijoptimalisatie Schadepreventie
U03-1    Lading zekeren
U05-2    VCA Basis/VOL
U07-1    Criminaliteitspreventie
U16-2    Heftruck / Reachtruck
U19-1    Leefstijl
U23-1    Digitale Tachograaf
U37-1    Veilig werken langs de weg
U45-3   Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

Alle cursussen zijn zoals online of als dag cursus te volgen met uitzondering van U5-2 VCA
het is ook mogelijk een code95 in twee lossen dagdelen te volgen (bv op twee avonden)

Code 95 In company

Met Broekhofopleidingen is het ook mogelijk om een Code95 cursus op het bedrijf te geven
Het voordeel is dat er op eigen ruimte  een code95 cursus kan volgen
een ander voordeel dat de cursus na werktijd worden gegeven b.v. één of twee avonden of op zaterdag

Tijdelijk tot **** 30-12-2018 ****

€ 550,00 Code95 cursus voor 6 personen
Incl:
             *Dag cursus
               *Certificaat en pasje
 
meer kandidaten € 50,00 per persoon
op zaterdag of op twee avonden € 50,00 toeslag
 
in plaats van een hele dag cursus  is het ook mogelijk voor de een online cursus
de online cursus  bestaat uit twee delen
heet eerste deel 4 uur thuis of op het werk iva de computer of tablet de online cursus volgen 
na het afronden van de online cursus kunt u klassikale (3 uur) gedeelte volgen
alleen het klassikale moet samen met de opleider voltooit worden
 
de kosten hier voor zijn € 910,00 per 8 personen
meer kandidaten € 95,00 per persoon
op zaterdag of een avond € 50,00 toeslag

 

Voor code95                           € 25,00 aan en afmeldkosten per persoon

deze aanbieding geld niet voor het nieuwe rijden en VCA cursus

 

Vrijstelling voor code 95

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.

B. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.

C. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
– Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.

D. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.

E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie.

F. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.

G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:
datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur.
Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.
Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50 km voertuigen besturen die:
1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer wordenmgebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Sluit Menu