Heftruck open inschrijving

 200,00 EXCL. BTW

Heftruck cursus

Om met een vorkheftruck lasten te kunnen verplaatsen moet een chauffeur op de hoogte zijn van de mogelijkheden en beperkingen van deze machine(s).
De Arbowet schrijft zelfs voor dat bestuurders van interntransportmiddelen moeten beschikken over een specifieke deskundigheid.
Naast het aanleren van de basale kennis en vaardigheden om bewust veilig te kunnen werken met een heftruck zal in het tweede deel van de cursus met name aandacht worden besteed aan
op de praktijk gerichte situaties.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de medewerker die, als onderdeel van zijn werkzaamheden, relatief eenvoudige werkzaamheden moet uitvoeren met een heftruck. Te denken valt aan:

 • operators;
 • productiemedewerkers;
 • magazijnmedewerkers;
 • vrachtautochauffeurs.

Doelstelling

De deelnemer is/kan/weet na afloop van de cursus:

 • welke trucks in verschillende omstandigheden worden toegepast en alle hoofdcomponenten kennen;
 • beoordelen of een heftruck deugdelijk en veilig is en dagelijks onderhoud kunnen verrichten;
 • de truck op de juiste, efficiënte en veilige manier bedienen;
 • op de juiste en veilige manier ladingen opnemen, transporteren en plaatsen;
 • bewust van de eigen rol van de bestuurder om schades en ongevallen te voorkomen;
 • bewust van de gevaren die tijdens de werkzaamheden kunnen optreden en zodanig handelen dat er geen kans is op schades of ongevallen;
 • bewust van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die van toepassing zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • bewust dat werkzaamheden op een serieuze manier moeten worden uitgevoerd;
 • bewust van de economische gevolgen van onoordeelkundig gebruik van de heftruck en welke consequenties dit heeft voor ons milieu;
 • gedrag tonen waaruit blijkt dat er niet alleen veiligheidsbewustzijn is maar daar ook naar wordt gehandeld.

Vooropleiding
Geen vooropleiding vereist. Minimale leeftijd: 16 jaar. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is noodzakelijk.

Lesprogramma
Het uit twee dagdelen bestaande lesprogramma bestaat zowel uit een theorie- als een praktijkgedeelte. In de theorie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • veiligheidsbewustzijn;
 • de wettelijke basis;
 • de truck;
 • verantwoord en veilig bedienen van de truck;
 • de heftruck in zijn omgeving;
 • bewust veilig werken.

Tijdens de praktijkinstructie worden de basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot

 • dagelijks onderhoud;
 •  bediening;
 • manoeuvreren;
 • lastbehandeling;
 • veiligheid.

De inhoud van het bovenstaande programma voldoet aan de richtlijnen die door de Arbowet worden gesteld.

Cursusduur
Twee dagdelen: één dagdeel theorie, één dagdeel praktijkinstructie.

Certificering
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkbeoordeling.
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een Broekhofopelidingen veiligheidscertificaat voor de Heftruck.