Code95

Lading zekeren
VCA Cursus
Heftruck cursus
EHBO certificaat
Digitale tachograaf

Code 95 cursus

Basiskwalificatie code 95

vanaf 16 september 2009 is het verplicht voor elke Bus,Vrachtwagen chauffeur je Basiskwalificatie code 95 op je rijbewijs te hebben staan

de Basiskwalificatie code 95 bestaat uit 35 uur scholing hier voor heb je 5 jaar de tijd
daarom is het ook belangrijk dat je de Basiskwalificatie code 95 niet laat verlopen
de beste oplossing is 1 keer per jaar 1 cursus te volgen

 

Lading zekeren U03

Het op de juiste wijze zekeren van de lading is van groot belang bij wegvervoer. Het schuiven van de lading is nog altijd één van de grootste oorzaken van ongelukken met vrachtauto’s. Dat vrachten vaak niet op de juiste manier worden gestuwd en gezekerd, blijkt uit de vele incidenten om en nabij de laaddokken en op de weg. Schade en letsels die hierbij kunnen ontstaan, zijn vaak enorm. De training staat in het teken van bewustwording van de risico’s bij belading en technieken om met behulp van de ter beschikking staande hulpmiddelen een veilig transport te kunnen uitvoeren. Dit in overeenstemming met de nationale en internationale regels.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus Lading zekeren voor chauffeurs zijn:

 • methodes en principes van lading zekeren
 • wettelijke verantwoordelijkheid
 • regelgeving
 • vastzetmiddelen
 • krachten op de lading op de stabiliteit
 • vastzetmiddelen juist gebruiken en toepassen
 • lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen
Het is mogelijk om deze cursus te volgen als dagprogramma van 8.00 tot 16.00 uur

Kenmerken van de cursus Lading zekeren voor chauffeurs zijn:

 • 7 uur training totaal
 • Telt mee voor nascholing Code 95
 • Inclusief examen

Voor deze training is geen SOOB van toepassing.
Het is mogelijk om deze training op locatie uit te voeren.
Neem contact op voor meer informatie over het programma of onze aantrekkelijke groepstarieven.

VCA U05

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit is een lijst met diverse aandachtspunten en werkmethodes met betrekking tot veiligheid en gezondheid. De Code 95 VCA Basis en Vol opleidingen worden via de standaard VCA-certificering uitgevoerd, dit biedt de werkgever zekerheid. Het Code 95 VCA Basis diploma laat zien dat de werknemer beschikt over de basiskennis Veiligheid, Gezondheid en Milieu zoals dit is vastgelegd binnen de VCA. Als het leidinggevenden betreft dan is een Code 95 VCA VOL diploma verplicht. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

De Code 95 VCA Basis en VOL zijn een dag cursus voor respectievelijk werknemers en leidinggevenden.

Code 95 VCA Basis:

 • Voor werknemers
 • 1 dag training
 • 7 uur theorie
 • Direct examen

Code 95 VCA VOL:

 • Voor leidinggevenden
 • 1 dag training
 • 7 uur theorie
 • Direct examen

Het is mogelijk om deze cursus te volgen als dagprogramma van 8.00 tot 16.00 uur

Kenmerken van de cursus VCA voor chauffeurs zijn:

 • 7 uur training totaal
 • Telt mee voor nascholing Code 95
 • Inclusief examen

Voor deze training is geen SOOB van toepassing.
Het is mogelijk om deze training op locatie uit te voeren.
Neem contact op voor meer informatie over het programma of onze aantrekkelijke groepstarieven.

Heftruck U16

Een opleiding om veilig te werken met de heftruck is van belang voor collega’s, de werkgever én de verzekering. Bedrijven zullen daarom de verplichting stellen dat iedere heftruckchauffeur in het bezit is van een veiligheidscertificaat vorkheftruck bij deze training wordt aan de 7 uur drempel voldaan die voor Code 95 verplicht is.

Als er een ongeval plaatsvindt dan zal de verzekeraar als eerst navragen of de heftruckchauffeur in het bezit is van de juiste certificatie. Naast financiële consequenties is het uiteraard van belang om lijfelijke schade bij werknemers te voorkomen. Een heftruck is een groot voertuig dat bij verantwoord gebruik veilig is om te gebruiken, bediening vereist wel een gedegen training. In één dag leert de deelnemer alles wat nodig is om veilig te werken met de heftruck.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de Heftruck-cursus voor chauffeurs zijn:

 • wet- en regelgeving
 • milieu
 • materiaal en materieel
 • belading en belasting
 • ergonomie
 • veiligheid
 • laden en lossen
 • rijtechniek

De voornaamste kenmerken van het programma zijn:

 • Code 95
 • Dagcursus praktijk & theorie
 • Examen na afloop
 • Certificaat en arbopas
 • 5 jaar geldig na afgifte

Het is mogelijk om deze cursus te volgen als dagprogramma van 8.00 tot 16.00 uur

Kenmerken van de cursus Heftruck voor chauffeurs zijn:

 • 7 uur training totaal
 • Telt mee voor nascholing Code 95
 • Inclusief examen

Voor deze training is geen SOOB van toepassing.
Het is mogelijk om deze training op locatie uit te voeren.
Neem contact op voor meer informatie over het programma of onze aantrekkelijke groepstarieven.

EHBO U21

Eerste Hulp Bij Ongelukken is een training die levens kan redden. De EHBO cursus met Code 95 mag niet onderschat worden. In deze cursus van 7 uur leren cursisten de basisvaardigheden om slachtoffers bij een ongeval te helpen en de juiste handelingen uit te voeren op locatie.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de EHBO-cursus voor chauffeurs zijn:

 • ABCDE methodiek
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • korte afstand vervoeren
 • verband- en hulpmiddelen
 • reanimeren en een AED gebruiken

Het is mogelijk om deze cursus te volgen als dagprogramma van 8.00 tot 16.00 uur

Kenmerken van de cursus EHBO voor chauffeurs zijn:

 • 7 uur training totaal
 • Telt mee voor nascholing Code 95
 • Inclusief examen

Voor deze training is geen SOOB van toepassing.
Het is mogelijk om deze cursus als in-company te volgen.
Neem contact op voor meer informatie over het programma of onze aantrekkelijke groepstarieven.

Digitale tachograaf U23

Er is veel technologie om chauffeurs te helpen tijdens de ritten in een vrachtwagen. Sommige apparaten lijken meer in de weg te zitten. Een digitale tachograaf is wellicht niet het meest populaire hulpmiddel voor chauffeurs maar verantwoord gebruik is wel van belang. In deze cursus digitale tacho en boordcomputers (U23-1) leren deelnemers hoe met de tachograaf om te gaan en te werken volgens protocol. Dit voorkomt problemen en vermindert frustratie tijdens het werk.

Wat doet een digitale tachograaf? Dit is een apparaat dat zaken meet als rijtijden, rusttijden, snelheid en de afstand die het voertuig heeft afgelegd. Zowel lichte bedrijfsvoertuigen, bussen en vrachtwagens moeten voorzien zijn van een digitale tachograaf. Er zijn meerdere kaarten voor diverse toepassingen die via het Kiwa register aangevraagd worden.

Tijdens deze theorie cursus komen onderwerpen aan bod als:

 • wet- en regelgeving
 • verplichtingen van de chauffeur
 • bevoegde instanties deze
 • tracking & tracing
 • verloningssysteem
 • SMART
 • tachograaf
 • waarom en de werking van een boordcomputer
 • werking van de digitale tachograaf
 • bedienen

Het is mogelijk om deze cursus te volgen als dagprogramma van 8.00 tot 16.00 uur

Kenmerken van de cursus Digitale tachograaf voor chauffeurs zijn:

 • 7 uur training totaal
 • Telt mee voor nascholing Code 95
 • Inclusief examen

Voor deze training is geen SOOB van toepassing.
Het is mogelijk om deze training op locatie uit te voeren.
Neem contact op voor meer informatie over het programma of onze aantrekkelijke groepstarieven.

Vrijstelling voor code 95

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.

 1. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 2. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
  – Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.
 3. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 4. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
  Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie.
 5. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 1. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
  De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:
  datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur.
  Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.
  Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50 km voertuigen besturen die:
  1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
  5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
  Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
  1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer wordenmgebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
  2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
  3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings
Scroll naar boven